Góc tư vấn

Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là bao nhiêu?

20:25 | 29/11/2021

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là công việc bà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện kể cả những doanh nghiệp mới thành lập. Bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn và mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để tránh những rủi ro không đáng có nhé.

1. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo Điều 27 của thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Các doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế, thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn theo quý.

Trong trường hợp trong kỳ không phát sinh hóa đơn và không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng 0.

Doanh nghiệp nào nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý và ngược lại.

Chậm nhất là ngày 20 hàng tháng tiếp theo, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho tháng trước đó.

Ví dụ: báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 05/2021 phải được nộp đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/06/2021.

Thời hạn nộp báo cáo hóa đơn theo quý được quy định cụ thể theo Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

  • Quý I: thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 30/04
  • Quý II: thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 30/07
  • Quý III: thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 30/10
  • Quý IV: thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Dựa trên quy định cụ thể của Thông tư đã ban hành, các doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo đúng quy định. Trường hợp các doanh nghiệp nộp chậm hơn so với quy định thì doanh nghiệp phải nộp phạt về việc chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn.

Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

2. Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là bao nhiêu?

Khi doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, theo quý chậm thì doanh nghiệp phải chịu các mức phạt do nhà nước quy định.

Theo Điều 29 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn cụ thể như sau:

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vị nộp thông báo, báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn quá thời hạn quy định từ 1 đến 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định nhưng có tình tiết giảm nhẹ.

+ Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với 2 hành vi sau đây:

  • Nộp thông báo, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quá thời hạn từ 1 đến 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
  • Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định của cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân hoặc doanh nghiệp tự phát hiện ra sai sót và lập lại báo cáo thay thế hợp lệ trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra thuế thì cá nhân, doanh nghiệp nộp thuế không bị xử phạt

+ Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quá thời hạn từ 11 đến 20 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

+ Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng khi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quá 21 đến 90 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

+ Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với 1 trong 2 hành vi sau đây:

  • Nộp thông báo, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quá thời hạn từ 91 ngày trở lên kể từ ngày hết hạn theo quy định.
  • Không nộp thông báo, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và biết được mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn rồi phải không nào. Hy vọng qua bài viết này các doanh nghiệp đã nắm được các mức phạt khi chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn nhằm tránh những sai sót không đáng cơ.

 

Đăng ký ngay
Để chúng tôi tư vấn cho bạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Call Zalo Messenger